sleutel in zand

Praktijk
De Sleutel

Logo psychotherapie de sleutel

- Therapie voor volwassenen -

Begeleidende thema’s: gezinstherapie, koppeltherapie, groepstherapie, slaapproblematiek, trauma, psychosomatiek, angststoornissen, faalangst, assertiviteit, emotionele problematieken.

Als volwassenen worden we vaak geconfronteerd met levensvragen, pijnlijke belevingen, rouw of (niet erkende) verlieservaring, verdriet, vermoeidheid, burn-out, depressie, eetstoornissen, psychosomatische klachten, onverwerkte trauma’s, …

Ook hier geef ik jou de sleutel tot transformatie, verkennen we jouw persoonlijk landschap waarin groei mogelijk is. Als volwassene kunnen innerlijke kinderpijnen worden beleefd. Als we ons hiervan bewust zijn kunnen we dit omarmen met zelfcompassie en mildheid.

Specialisatie burn-out – CVS

We worden in onze huidige werksituatie vaak uitgedaagd met heel veel verwachtingen, te hoge werkdruk, spanningen op de werkvloer, gebrek aan steun of gehoor in jouw behoeftes,… Het blootgesteld worden aan die mate van stress kan leiden tot burn-out. Je sterkt aanpassingsvermogen, het kost je enorm veel energie.... Ook hierbij kan ik vanuit mijn expertise en ervaringsdeskundigheid de nodige steun bieden.

Steeds alert zijn voor alle prikkels (intern en extern), kan vermoeidheid met zich meebrengen. Wat geeft jou energie? Waarbij verlies jij je energie? Welke taal gebruikt jouw lichaam om je dit duidelijk te maken? Ons lichaam gaat somatische klachten vertonen, we richten ons op het symptoom en al te weinig op de onderliggende oorzaken als stress. We blijven hangen bij doktersbezoeken, kinesitherapiesessies, … Als lichaam en geest niet als een geheel worden gezien, is herval bijna onvermijdelijk. Een goede samenwerking met arts, kinesitherapeut en iv-begeleiding kan een grote meerwaarde betekenen. Jouw persoonlijke weg volgen in je leven, een evenwicht met het inzetten van talenten en het inlassen van rust. Ook acceptatie, begrenzing en mildheid voor jezelf brengen je dichter bij jouw talent en kwaliteiten. Wanneer een gevoel te intens is, kan het mogelijk zijn dat ons hoofd gaat overnemen met piekeren of verkeerde cognities. We reageren angstig, onrustig of emotioneel. Terug in contact komen met je “voelen”, lichaam is iets anders dan meegaan in jouw emoties.

hoogsensitiviteit – trauma

Soms is de persoonlijkheidseigenschap voor jou nooit gekend geweest of niet door anderen (h)erkend en kan dit in je leven heel wat belemmeringen geven, met zelfs trauma of niet erkend verlies tot gevolg. Ook de context met positieve ondersteuning wordt hierbij een belangrijke schakel voor de cliënt die het trauma kan transformeren. We gaan alvast integratief te werk met trauma.

Depressie

Bij depressie zien we de kenmerken van angst, langdurige neerslachtigheid, irrationele gedachten en pessimisme. Dit heeft effect op ons lichaam en ons dagelijks functioneren. De interacties met je gezin, omgeving of werk kunnen moeizaam verlopen en men gaat zich steeds meer uit de samenleving terugtrekken. Je hobby’s of dagelijkse bezigheden interesseren je niet meer, gevoelens van hopeloosheid en schuld nemen de bovenhand.

Rouw en verlieservaring

Rouw en verlieservaring kunnen zeer ingrijpend zijn. Er is een wisselwerking tussen het omgaan met de realiteit van het verlies en met de realiteit dat het leven verdergaat. Je staat tegelijkertijd verliesgericht en herstelgericht in het leven. Het is loslaten en verbinden, een duaal proces van mannelijke en vrouwelijke rouw. Men kan terecht komen in chronische of afgeremde rouw, confrontatie of vlucht. Wanneer we in één bepaald type blijven hangen, kan dit leiden tot een moeilijke rouwbeleving in jouw leven. Er kunnen tal van emoties en reacties vrijkomen na verlies. Ook hier werk ik vanuit een integratief rouwmodel met therapeutische methodes.

Wanneer we vanuit contextuele hulpverlening gaan kijken naar een familiegeschiedenis en men hier merkt dat vb. je ouder op jonge leeftijd zijn/haar ouder heeft verloren, heeft dit impact gehad op het leven, verlies van het bestaande gezin. Dit onbewust verdriet, onuitgesproken rouw heeft gevolgen op het niet erkennen en wegduwen van het rouwproces en dit geeft verdere invloed op de volgende of huidige generatie. Wat voor kinderen meespeelt, is de loyaliteit (onbewust) die zij hebben tegenover hun ouders. Ze komen terecht in bepaalde rollen die ze als kind opnemen, storten zich vaak in het zorgen voor de alleenstaande ouder, zussen of broers. In de volgende generatie kan dit tot uiting komen. Oude patronen, overlevingsstrategieën en onverwerkt verdriet worden door jouw kinderen vaak zichtbaar gemaakt. Door bewustwording van jouw familiegeschiedenis kan hier terug een evenwicht in bereikt worden. Ook dit rouwproces in jouw familiegeschiedenis is een vorm van niet erkende rouw in onze maatschappij. Mensen zijn zich hier zelf niet van bewust hoeveel impact dit kan hebben op onze kinderen.