sleutel in zand

Praktijk
De Sleutel

Logo psychotherapie de sleutel

- Kinder-en jongerentherapie -

Voor kinderen behandel ik de volgende onderdelen:

 • Hoogsensitiviteit
 • Kinderen en verlies
 • Begeleidende thema’s

Hoogsensitiviteit

Als belangrijkste uitgangspunt wil ik hoogsensitiviteit omschrijven als een persoonlijkheidskenmerk, je hebt het niet maar je bent het. Het is géén etiketje, stoornis of ziekte .. ! De opleiding van professor Elke Van Hoof heeft mij een wetenschappelijk kader meegegeven vanuit de neurobiologie en HSP. Dit kader plaats ik dan ook binnen het integratieve kader I.V. en integreer dit met nog andere stromingen die een meerwaarde kunnen bieden om meer veerkrachtiger om te gaan met jouw hoogsensitiviteit.

De interactie met de ander, met onze omgeving is cruciaal. Een actieve, ondersteunende omgeving kan een belangrijke hulpbron zijn. De impact van vroege (negatieve of positieve) ervaringen kan groot zijn bij hoogsensitiviteit. Differentiële susceptibiliteit (Belsky) legt de nadruk op positieve aspecten. Hij geeft hierbij weer dat kwetsbare personen meer negatieve gevolgen ervaren onder moeilijke omstandigheden, maar ook dat ze meer positieve gevolgen ervaren, kwaliteiten ontwikkelen in optimale omstandigheden in vergelijking met niet-hoogsensitieve personen. Het creëren van optimale omstandigheden in een sensitief leven kan een enorme meerwaarde betekenen op vlak van school, prestaties, werk, persoonlijke groei, bewustwording…

Erkenning van deze eigenschap, bespreekbaar maken , positieve ondersteuning en proactieve coping is zowel voor kinderen als voor volwassenen uitermate belangrijk. Hoogsensitieve personen kunnen heel snel jouw stemmingen, gevoelens waarnemen en houden jou hierdoor een spiegel. Door het sterk aanvoelen van emoties en stemmingen van anderen, kunnen ze zich verliezen in de emoties van anderen. Het onderscheid maken tussen eigen emoties en die van anderen kan op die manier ernstig bemoeilijkt worden.

Veel hoogsensitieve mensen zijn zelfkritisch. Dat heeft te maken met de intense verwerking, die hoogsensitieve mensen karakteriseert. Doordat hsp-ers goed zijn in het analyseren van informatie, ook subtiele en non-verbale signalen, bemerken ze altijd wel ergens een foutje. Daarbovenop willen velen het graag goed doen voor anderen. Als ze dan aanvoelen dat iemand niet tevreden is, of opmerkingen met “doe toch niet zo flauw of huilebalk, reageer toch niet zo intens … dan voelen ze zich weer “anders”…. geven ze zichzelf daarvan de schuld, betrekken het snel op zichzelf als persoon. Wanneer je jouw communicatie hierbij sterk verbindend opstelt dan zal deze persoon zich meer gewaardeerd voelen. Hierbij wil ik benadrukken dat hoogsensitiviteit een zéér mooie, krachtige kwaliteit is en dit kan leiden tot een sterk empathisch vermogen wanneer je optimaal met die eigenschap in het leven staat. Voor meer info met lezingen, workshops en activiteiten kan je terecht bij de rubriek “agenda”.

Kinderen en verlies

Binnen de specialisatie “rouw en verlies”, zijn vele vormen van verlies aan bod gekomen. Wat ik hierbij wil benadrukken is het niet erkend verlies dat zich in het leven van een kind kan meespelen, zoals gevoelens van eenzaamheid, verlies zelfbeeld, pesten en het idee anders te zijn. Ook hier komen kinderen met hoogsensitiviteit vaak terecht, omdat ze in onze samenleving met hun eigenschap tot een minderheidsgroep behoren. Kinderen gaan dit verlies vaak verbergen, of de clown uithangen om dit verlies te maskeren. Deel uitmaken van een groep, verbonden zijn met een vriend(in) is voor hen van essentieel belang: valt deze groep of een vriend(in) weg, dan dreigen ze terecht te komen in een niet erkende rouw of verlieservaring. Ook kunnen we geconfronteerd worden met stapelverdriet, we zijn nog bezig met het ene verlies te verwerken en er dient zich al een volgend verlies aan, wat heel wat chaos en intens verdriet kan geven voor het kind en zijn gezin.

Met begeleiding haal ik kinderen en jongeren vooral in hun groeizone, waar de sleutel ligt tot transformatie en kracht met hoogsensitiviteit en andere hulpvragen. Je kan ook hulpverlening preventief zien, dit is een zéér belangrijke factor in onze samenleving. Hoe beter onze samenleving, scholen en ouders geïnformeerd zijn, hoe meer oog ze zullen krijgen voor de behoeften en de competenties van hun kinderen, hoe minder problemen er zich zullen aandienen. De transformerende sleutel zoeken binnen jezelf is waar mijn begeleiding voor staat. Wanneer we enkel vanuit één bepaalde zienswijze kijken, geeft dit een te beperkte kijk naar de mens als uniek wezen. Therapie op maat van je kind: emotieregulatie, cognitief werk, rollenspel, creatieve werkvormen, werken met verhalen, lichaamswerk, sociaal-emotionele ontwikkeling, oplossingsgericht werken, rouw en verlieservaring, metaforen en zandspeltherapie…bieden een veel ruimer perspectief.

Begeleidende thema's

 • negatief zelfbeeld
 • moeilijk “neen” zeggen
 • schuldgevoelens, op zichzelf betrekken
 • faalangst
 • communicatievaardigheden
 • rouw en verlieservaring
 • scheidingsverwerking
 • gedragsverandering
 • slaapproblemen
 • eetstoornissen
 • omgaan met boosheid en andere emoties
 • assertiviteit
 • zich eenzaam of niet goed in zijn/haar vel voelen
 • psychosomatiek
 • traumaverwerking
 • gezinsondersteuning; de sleutel vanuit competenties zien
 • angststoornissen
 • relaxatietherapie en kinderyoga